1-14447-016 .016" Diamond Flow PASER® 4 Orifice 1-14447-016 .016" Diamond Flow PASER® 4 Orifice

$425.00
SKU: 1-14447-016
Orifice
Description Description

Replaces Flow part# 015849-16

Replaces Flow part# 015849-16

Shipping & Returns Shipping & Returns